November 2022

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในของ Visa Card Union พวกเขาจึงได้ปิดธุรกรรมออนไลน์ใดๆ ไว้ในขณะนี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น คุณยังคงใช้บัตร Master Card, บัตร JCB หรือ Discover ในการชำระเงินได้ นอกจากนี้เรายังรับชำระเงิน WeChat และ Alipay ซึ่งสะดวกกว่าเครดิต
 
By EVPADPro | 17 November 2022 | 0 Comments

EVPAD TV Box ทำงานในประเทศใดได้บ้าง

ทั้งหมดถ้าคุณมีแผนที่จะซื้อกล่อง EVPAD TV และคุณจำเป็นต้องมอบให้ญาติหรือเพื่อนในต่างประเทศ หรือเอาออก การซื้อ EVPAD International TV Box ไม่ผิด
EVPAD TV Box ทำงานในประเทศใดได้บ้าง
17November
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat