July 2020

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในของ Visa Card Union พวกเขาจึงได้ปิดธุรกรรมออนไลน์ใดๆ ไว้ในขณะนี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น คุณยังคงใช้บัตร Master Card, บัตร JCB หรือ Discover ในการชำระเงินได้ นอกจากนี้เรายังรับชำระเงิน WeChat และ Alipay ซึ่งสะดวกกว่าเครดิต
 
By EVPADPro | 25 July 2020 | 0 Comments

จะจับคู่กล่องทีวี EVPAD 5s Series กับรีโมทคอนโทรล RF ได้อย่างไร?

ทุกคนที่ซื้อและใช้ EVPAD ทราบดีว่าพอร์ตสายไฟที่ด้านหลังของ EVPAD มีพอร์ตสายไฟ HDMI พอร์ตสายไฟ สายอินเทอร์เฟซเครือข่าย และอื่นๆ
จะจับคู่กล่องทีวี EVPAD 5s Series กับรีโมทคอนโทรล RF ได้อย่างไร?
25July
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat