March 2020

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในของ Visa Card Union พวกเขาจึงได้ปิดธุรกรรมออนไลน์ใดๆ ไว้ในขณะนี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น คุณยังคงใช้บัตร Master Card, บัตร JCB หรือ Discover ในการชำระเงินได้ นอกจากนี้เรายังรับชำระเงิน WeChat และ Alipay ซึ่งสะดวกกว่าเครดิต
 
By EVPADPro | 13 March 2020 | 0 Comments

ความแตกต่างระหว่างกล่องทีวีกับกล่องทีวี Android EVPAD

EVPAD เป็นบริษัทจีนที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องทีวี กล่อง Android TV และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ บริษัทรับประกันการเข้าถึงช่องทีวีฟรีและบริการสตรีมมิ่งที่ชื่นชอบทั้งในประเทศและทั่วโลกตลอดชีพ
ความแตกต่างระหว่างกล่องทีวีกับกล่องทีวี Android EVPAD
13March
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat