February 2021
By EVPAD | 15 February 2021 | 0 Comments

กล่องทีวี EVPAD การประเมินและคำอธิบาย

EVPad PRO ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ส่วนต่อประสานการทำงานค่อนข้างคล่องตัวและใช้งานง่าย ส่วนฮาร์ดแวร์ใช้โปรเซสเซอร์ Quad-core Cortex-A7 พร้อมหน่วยความจำ 1GB, ROM คือ 16GB, เอาต์พุต HDMI รองรับเอาต์พุตคุณภาพสูง 4K และส่วน WiFi รองรับ 2.4G และ 5G และฟันสีน้ำ
กล่องทีวี EVPAD การประเมินและคำอธิบาย
15February
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat