October 2018

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในของ Visa Card Union พวกเขาจึงได้ปิดธุรกรรมออนไลน์ใดๆ ไว้ในขณะนี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น คุณยังคงใช้บัตร Master Card, บัตร JCB หรือ Discover ในการชำระเงินได้ นอกจากนี้เรายังรับชำระเงิน WeChat และ Alipay ซึ่งสะดวกกว่าเครดิต
 
By EVPADPro | 25 October 2018 | 0 Comments

ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกล่องสมาร์ททีวี

กล่องสมาร์ททีวีเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กแต่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนทีวีปกติของคุณให้เป็นสมาร์ททีวีได้ ช่วยให้คุณสามารถเล่นวิดีโอ สตรีมภาพยนตร์ และรายการต่างๆ จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งออนไลน์ได้ คุณยังเข้าถึงโปรแกรมจากส่วนต่างๆ ของโลกได้
ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกล่องสมาร์ททีวี
25October
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat