March 2019

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจภายในของ Visa Card Union พวกเขาจึงได้ปิดธุรกรรมออนไลน์ใดๆ ไว้ในขณะนี้ เราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น คุณยังคงใช้บัตร Master Card, บัตร JCB หรือ Discover ในการชำระเงินได้ นอกจากนี้เรายังรับชำระเงิน WeChat และ Alipay ซึ่งสะดวกกว่าเครดิต
 
By EVPADPro | 02 March 2019 | 0 Comments

สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกล่องทีวี Android

สมาร์ททีวีเป็นเทรนด์ล่าสุดในตลาดทีวี สมาร์ททีวีช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่องเว็บ และรับเนื้อหาความบันเทิงผ่านทีวีได้ พวกเขาให้ประโยชน์ส่วนใหญ่ของสมาร์ทโฟน แต่คล้ายกับทีวีทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง
สิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับกล่องทีวี Android
02March
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat