July 2019
By EVPADPro | 06 July 2019 | 0 Comments

เหตุผลที่กล่องสมาร์ททีวี AI กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิต

เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอุตสาหกรรมบันเทิงก็เช่นกัน การบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับความบันเทิงเฉพาะกลุ่มทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนง่ายขึ้นและสนุกสนานมากขึ้น แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ปัญญาประดิษฐ์ก็นำอนาคตมาสู่บ้านและที่ทำงานของเราด้วย
เหตุผลที่กล่องสมาร์ททีวี AI กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิต
06July
READ MORE
DHLEMSVISAMasterCardAmerican ExpressWestern UnionAtomeWeChat